Obetalda fakturor

Gör inte det klassiska felet, att anlita inkassobolag som kostar tid och pengar. RJB hjälper dig att skriva ett brev till den som har en skuld till dig. Om betalning inte kommer in, så återstår att använda sig av Kronofogden och/eller tingsrätt. RJB ger dig en ärlig och rättslig bedömning om möjligheterna att vinna i tingsrätten. Sedan återstår det att göra bedömningen om det finns några tillgångar att mäta ut. RJB ger dig all vägledning