JO-anmälan.

Har du blivit felaktigt handlagd av myndigheter? RJB hjälper till med en anmälan.

Migrationsrätt

RJB tar emot uppdrag såsom offentligt biträde men även övriga migrationsärenden som inte betalas av Migrationsverket.