vårdnadstvister, boende, umgänge, underhåll - bouppteckningar, arvsrätt

RJB arbetar alltid för barnets bästa. En lösningsorienterad diskussion måste alltid vidtagas innan man hamnar i tingsrätten. Ibland måste man lämna in en stämning, men om det kan föregås av en utomrättslig förhandling, så skall RJB verka för det.


Bouppteckningar och arvsrätt

RJB ger dig råd om huruvida det är möjligt att kräva ut sin laglott vid olika situationer. Hur beräknar man tillgångarna i ett dödsbo? Ett mycket komplext rättsområde som fordrar en noggrann genomgång. RJB hjälper dig att förstå Ärvdabalken.